Historie v období 1990-1999

1999

Společnost získává certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9002:1995.

 • Květen
  • bylo zahájeno jednání s firmou Lucas-Varity o možnosti obrábění držáku brzdy. Dále byla zahájena výstavba nové haly o rozměrech 40m x 12,5m (500m2)
  • bylo vyrobeno dalších 6 kusů obráběcích center FCV 2x710 CNC -  4 kusy byly expedovány a 2 kusy byly nasazeny pro vlastní potřebu do sériové výroby automobilových dílů

Společnost přestala vystavovat stroje.

Stav pracovníků se snížil na počet 42, z toho 6 THP a 4 režijní.

 


1998

Společnost zahajuje vývoj horizontálních obráběcích center na obrábění kovových součástí. Dále se rozšiřuje výroba přesných strojních součástí. Společnost také zahajuje výrobu přesných kluzných ložisek pro francouzského zákazníka a prodej vertikálních center FVC 2x710 CNC. Prvním zákazníkem je Škoda Auto. Celkem bylo prodáno 6 kusů strojů, z toho 2 kusy do SRN.

 • Výstavy
  • na MSV Brno společnost VAPOS získává za pěti-osé horizontální centrum HSC 630 5X zlatou medaili v kategorii obráběcích strojů

Stav pracovníků 45, z toho 5 THP a 4 režijní.

 


1997

Společnost končí se sériovou výrobou dřevoobráběcích strojů, nicméně výroba frézovacích nástrojů dále pokračuje. Společnost vyrobila 3 kusy vertikálních obráběcích center s CNC řízením a nasadila je do sériové výroby automobilových dílu pro společnost Škoda auto.

 • Výstavy
  • na MSV Brno společnost VAPOS získává za vertikální centrum FVC – 2x710 CNC cenu časopisu Technik za originální technické řešení

Stav pracovníku opět mírně vzrostl a ustálil se tak na počtu 48, z toho 8 THP a 4 režijní.

 


1996

Společnost se spojuje s firmou Radek Bernard a získává tak dalšího společníka. Rozšiřuje se výrobní program o výrobu automobilových dílů a dalších strojních součástí.

 • Červen
  • společnost vyvinula vertikální centrum s CNC řízením
 • Září
  • vertikální obráběcí centrum bylo představeno na výstavě WOOD Tech v Brně
 • Výstavy - Praha, Brno

Stav pracovníku 45, z toho 5 THP a 4 režijní. 

Společníci:

 • Josef Bernard
 • Václav Haman
 • Radek Bernard

 


1995

Společnosti končí smlouva o pronájmu výrobních prostor. Dva společníci se rozhodují skončit a opouštějí společnost VAPOS.

 • Červenec
  • společnost se přestěhovala do nového areálu o výrobní ploše cca 1000m2 a nevýrobní cca 900 m2
  • začala nová etapa rozvoje společnosti ve vlastních prostorách
 • Firma pokračuje ve výrobě dřevoobráběcích strojů a nástroje. V témže roce společnost VAPOS ukončuje spolupráci s firmou Elitex Lomnice n. Pop.

Stav pracovníků se snížil na počet 42, z toho 5 THP a 4 režijní. 

Společníci:

 • Josef Bernard
 • Václav Haman

 


1994

Společnost rozšiřuje sortiment strojů na deset typů a frézovací nástroje na dvacet typů. Společnost v této době nestačí pokrýt poptávku. Z kapacitních důvodů proto předává část výroby do kooperace s firmou Elitex Lomnice n. Pop.

 • Výstavy
  • Praha, Nitra, České Budějovice, Brno

Počet pracovníků se opět zvýšil na 64, z toho 7 THP a 4 režijní.

 


1993

Společnost pronajala nové výrobní prostory o velikosti cca 650 m2.

 • Únor
  • spuštěna nová prášková lakovna pro díly 3m x 1,8m x 2m (d x š x v)
 • Výstavy - Praha, Nitra, České Budějovice, Brno

Počet pracovníků vzrostl na 52, z toho 6 THP a 4 režijní.

 


1992

Společnost se velmi rychle rozvíjí a rozšiřuje sortiment o další tři typy strojů (spodní frézka, dlabačka, okružní pila).

 • Říjen
  • výstava na WOOD Tech Brno
  • výrobní prostory byly rozšířeny na 280 m2

Počet pracovníků se zvýšil na 40, z toho 5 THP a 3 režijní.

 


1991

Společnost začala vyrábět od února v pronajatých prostorách na ploše cca 220 m2. Mezi první výrobky se řadily měděné těsnící kroužky, které sloužily k těsnění vysokých tlaků kapalin.

 • Květen
  • zahájena výroba dřevoobráběcích strojů a nástrojů na dřevo vlastní konstrukce
 • Září
  • výstava dvou typů strojů (spodní frézky) na MSV Brno

Na konci roku společnost zaměstnává 26 pracovníků, z toho 3 THP a 3 režijní

 


1990 - Založení firmy

VAPOS - společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 26. 10. 1990 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 1. 11. 1990. Společnost byla v této době založena čtyřmi společníky na dobu určitou a to do 31. 10. 1995.

Společníci:

 • Josef Bernard
 • Václav Haman
 • Jiří Chýle
 • Vladimír Hnát